Dan Toft

Hvornår startede du med at skrive?

Da jeg startede på lærerseminariet, begyndte jeg at læse bøger igen efter års pause. Bøgerne gjorde, at jeg blev inspireret, og jeg startede på en roman, som jeg stadig har liggende i et skab. Der er tale om 120 håndskrevne, gule, nærmest falmede, linierede A4 ark. Bogen bliver sikkert aldrig til noget, men jeg husker, at den har en speciel stemning af lys og energi. Det kunne være sjovt at genlæse den på et tidspunkt.

Hvorfor skriver du?

Det er berigende og tilfredsstillende at få de kreative ideer ned på skrift, men også forbandet hårdt ind imellem, for der vil altid være bump på vejen. På sin vis giver begge tilstande energi til at få det kreative frem. Det er absolut en skøn tilstand være i skriveprocessen og opleve, at teksterne begynder at forme sig og ramme det tilsigtede.

Hvilken bog arbejder du på lige nu?

Jeg arbejder altid på et par bøger ad gangen. For tiden venter jeg på, at Cyklen uden bremser kommer ud i den store bogverden. Min plan er at tage fat i to manuskripter. En ungdomsbog, som omhandler kærlighed og sex, og som tør at provokere og tage livtag med flere tabuer ift. temaerne. En stor del er skrevet, men den skal gennemarbejdes igen. Og så har jeg et skønlitterært projekt, som har en del år på bagen. Det manus fortjener helt klart at få et genbesøg. Min deadline for projektet er december 2022, og hvis det går efter planen, så skal bogen udkomme 2024. Hvad den handler om, vil jeg naturligvis ikke afsløre her 😉

 

 

Hvor mange bøger har du skrevet?

En skønlitterær roman udover CUB – en antologi med nordjyske forfattere. 10 børne-ungdomsromaner, bidrag i to novellesamlinger til børn/unge og 6 læs let-bøger.

Foretrækker du trykte bøger, e-bøger eller lydbøger og hvorfor?

Personligt læser jeg kun trykte bøger. Det er nok, fordi de er mest tilgængelige i mit hjem. Ellers er de andre formater virkelig gode for mange læsere/lyttere.

Hvilken forfatter beundrer du mest?

Specifikt – Franz Kafka og hans indædte kamp for at skrive sine på mange måder visionære tekster, samtidig med at han kæmpede med sygdom og et fuldtidsjob, som måske ikke sagde ham så meget. Generelt – de forfattere som lykkes med at få deres budskab ud via det skrevne ord  .

Hvilken bog ville du helst selv have skrevet?

Hærværk – Tom Kristensen. Processen – Franz Kafka. Latter i mørket – Vladimir Nabokov. Du forsvinder – Christian Jungersen og en håndfuld eller to mere.

Har du et særligt ritual før/mens du skriver?

Nej, ikke ud over at undgå for mange overspringshandlinger. I min skriveproces er der en form for rytme, skriver to timer ad gangen, så en pause og til tasterne igen, pause … Desuden har jeg god erfaring med at forberede opgaverne til dagen efter.

Hvad gør du, hvis du oplever en skriveblokering?

Kender ikke til deciderede skriveblokeringer. Men jeg kan naturligvis gå i stå eller kigge forbløffet ned på en tekst og tænke, hvad gør jeg nu? Jeg kan også have dage, hvor inspirationen er langt mindre end andre. I de tilfælde kan jeg lave noget af det rugbrødsarbejde, som også er indbefattet i at skrive, det kan være at redigere en anden tekst, arbejde med en mindre tekst. Har jeg et uløst problem i teksten, så går jeg gerne en tur og ser om en løsning på problemet dukker op. Andre gange dukker løsningen op om natten, kunsten er at huske den.

Hvad er det bedste ved at være forfatter?

For mig har det været kontakten til mine læsere og at få et indtryk af, at bøgerne skaber glæde og giver mening. Børne- og ungdomsbøgerne har været en super god indgang til kontakt med elever på de skoler, jeg har arbejdet på. Oplæsning for en gruppe børn, der hygger sig, griner og synes, at det er fedt at få læst op, er ligeledes givende.

At være i flow i skriveprocessen må siges at være fantastisk. At glemme tid og sted og mærke, at personerne/karaktererne teksten får liv og er med i dagligdagen.

Desuden er det helt fantastisk at få sin nye bog i hånden. Nyde duften, bladre i siderne og lige mærke coveret en ekstra gang.

Hvad er det værste ved at være forfatter?

Det kræver en stor grad af accept og en form for erkendelse, at alt det fantastiske og knap så fantastiske, som jeg har skrevet gennem tiderne, for en stor del må betegnes som permanente skriveøvelser, der ligger som dokumenter på USB pinden. Omvendt så kan noget af materialet, en ide, en sætning, et afsnit, et kapitel sikkert bruges i andre tekster.

Hvad ville du ønske, du havde vidst, før du begyndte som forfatter?

Alt det jeg ved nu, er det nemme svar. Der udkommer en masse bøger, og der er mange forfattere om budet på et relativt lille bogmarked. Det handler i høj grad også om at finde sin egen plads på hylden, acceptere det og bruge det som udgangspunkt, hvis ambitionerne rækker ud over det.

Hvilke råd vil du give til en kommende forfatter?

Skriv hver dag, om det så blot er fem minutter, læs så tit du kan. Og bliv dermed inspireret af andre forfattere. Går du i stå. Lån gerne en sætning eller to fra en anden forfatter, ændr lidt hist og her, tilføj et ord, en bisætning, og pludselig er sætningen din egen og måske indgangen til et længere afsnit, et kapitel. Vær åben overfor og lær af relevant kritik. Tro på dig selv. Husk på, at du ikke nødvendigvis behøver at skrive en bog, som alle synes om.

Hvor skal man gå hen, hvis man vil vide mere om dig?

Jeg er på FB, men lever ikke det vilde synlige liv der. Ja, jeg har mail. Har tidligere haft hjemmeside. Tænker, at jeg indenfor nærmeste fremtid benytter mig af, at Forfatterforeningen har stillet en side til rådighed for sine medlemmer.

 

Annoncer