Hvorfor bliver man forfatter?

Et forfatterskab er altid unikt. Der er tusindvis af forfattere i verden, og hver eneste af dem har deres egne bevæggrunde til at skrive. Selv har vi valgt forfatterskabets vej, fordi vi ikke kunne forestille os noget bedre.

Morten beskriver det så rammende:

Jeg skriver, fordi jeg ikke noget valg.

Hvis jeg ikke skriver mine tanker og følelser ned,

ville mit hoved eksplodere.

Det er måske lige poetisk nok for de fleste. Der findes selvfølgelig et hav af årsager til at skrive, men kun en tæller. Nemlig din!

Hvorfor skriver du?

Der findes omtrent lige så mange varianter af svaret til ovenstående, som der findes forfattere. Spørgsmål er såre simpelt at stille, men måske er det ikke lige så nemt at besvare. I princippet er alle grunde lige gode.

  • Selvrealisering
  • Livsdrøm
  • Frihed
  • Berømmelse
  • Anerkendelse
  • Penge

Vi anbefaler, at man som ny forfatter skriver nogle stikord ned og fra disse formulerer årsagen til, at du skriver. Start sætningen med:

Jeg skriver fordi …

Du læser og retter begrundelsen, indtil du er tilfreds. Hvis du har lyst, kan du skrive begrundelsen ud, ramme den ind og hænge den op på væggen.

Skønt der er utallige variationer af årsagen til at skrive, så er der alligevel en række overordnede kategorier, som mange forfattere passer i. Behovet for at udtrykke sig har altid eksisteret, og forfattere har en bøn om at blive hørt, læst, set og forstået.

Vi har siden starten på vores forlag, modtaget næsten 1.000 manuskripter/bogideer fra håbefulde forfattere. Ud fra det har vi kategoriseret de overordnede årsager til at folk drømmer om at blive forfattere.

#1 Man har noget på hjerte

For nogle forfattere er det en drengedrøm (eller pigedrøm), der er næret siden folkeskolens eller gymnasiets lange stile. Disse forfattere har noget på hjerte. Det kan komme til udtryk i læserbreve, debatindlæg, blogs eller som trykte bøger. Drømmen er måske at skrive en helt igennem vidunderlig bog. Den skal starte med en fantastisk sætning, blive bedre undervejs og slutte af på en sådan måde, at læseren har lyst til straks at læse den forfra.

#2 Man er forelsket i alfabetet

Andre er drevet af en kærlighed til ordet. Man skriver, fordi man elsker ord og er passioneret omkring bogstaver. Her er forfatteren nærmest forelsket i alfabetet og har en affære med ordene. Denne type forfattere bruger som tommelfingerregel mere tid på at rette og omskrive end på at få de første ord ned på papiret. For dem betyder hver linje noget, ja nærmest hvert eneste ord er tillagt en eller flere betydninger. En sådan forelskelse kan gøre forfatterskabet nærmest bydende nødvendig, men det må ikke blive en besættelse.

#3 Man har et behov for selvrealisering

Det er populært at skrive. Det handler formentlig også om samfundets udvikling og din personlige proces som menneske. Mange bøger er skrevet ud fra et selvrealiseringsbehov. Det kan være en del af en udviklingsproces, hvor man opdager nye sider af sig selv. Måske får du behov for at nedfælde erindringer, når børn og børnebørn spørger ind til dit liv. Måske gennemgår du personlige forandringer i forbindelse med sygdom, dødsfald, skilsmisse eller andre livsændrende begivenheder. Måske er børnene netop flyttet hjemmefra, og du kommer i tvivl om dit ståsted her i tilværelsen. Nu er yngelplejen overstået og børnene sendt godt i vej – og hvad så nu? I mange tilfælde vil disse påvirkninger kunne udløse en lyst til at skrive.

#4 Man vil leve af at skrive

Andre forfattere griber det meget metodisk og kommercielt an. Deres målsætning er, at de skal kunne ernære sig selv som forfattere. At de skal kunne tjene til livets ophold ved at udgive bøger. Eller man gerne vil supplere sin eksisterende forretning med endnu et ben. Det kunne typisk være personer som beskæftiger sig med coaching, rådgivning og foredrag. I så fald er der en meget simpel ligning om udgifter og indtægter, som man er nødt til at balancere. Det betyder ofte, at man satser bevidst på netop de bøger eller skriveopgaver, som man har de største kommercielle forhåbninger til. Og som man passer ind i ens eksisterende virksomhed og brand.

I praksis er de fleste forfatterskaber formentlig en kombination af flere af de ovenstående årsager. Når du starter som ung eller uprøvet forfatterspire, er du derude, hvor du vokser som menneske. Du er nervøs, fordi du har noget på spil, på samme måde, som når du er forelsket.

Vi skriver også for at give en arv videre. Fordi tiden går så hurtigt. Husk at holde dine kære i hånden. Den lille pige som kunne passe vanten er for længst blevet stor og flyttet hjemmefra.

Du skal finde og pleje din egene årsag til at skrive, for det er den lyst, der skal nære forfatterdrømmene.

KAPITLETS TAKEAWAYS

  • Vi har forskellige årsager til at skrive
  • Alle grunde kan være gyldige grunde
  • Man kan skifte årsag fra bog til bog – i takt med at livet forandrer sig
  •  Find din egen drivkraft
Annoncer