Menneskets sidste dage

Den 14. marts 2018 døde en af verdens førende teoretiske fysikere.

Stephen William Hawking var matematik-professor på Cambridge Universitet i England.

Han blev født den 8. januar 1942, og i en alder 21 blev han diagnosticeret med den nervesvækkende sygdom Amyotrofisk lateral sklerose – ALS, der gjorde, at han ikke kunne bruge kroppen.

Den verdenskendte fysiker havde ikke meget tiltro til menneskets chancer for at overleve på jorden.

Faktisk mente havde mennesket ifølge Stephen Hawking maksimalt 1.000 år tilbage på Jorden.

Derfor bør vi finde en ny planet snarest muligt.

Menneskeheden vil næppe overleve 1.000 år endnu, med mindre vi flytter fra vores sårbare planet.

Vi går nemlig farefulde tider i møde, og det er nødvendigt for mennesket at forlade Jorden, hvis vi skal overleve på længere sigt.

Menneskeheden lever i konstant fare for at blive udslettet af en katastrofe som en atomkrig, en virus eller andre farer som klimaforandringer, der kan gøre jorden ubeboelig.

I denne skriveøvelse skal du skrive ud fra den præmis, at jorden er ubeboelig om 1.000 år.

Sådan gør du

Sæt dig med et stykke papir eller foran computeren.

Du skal skrive en beretning om menneskeheden om præcis 1.000 år fra nu.

Hvordan overlevede vi som race?

Hvilken hændelse gjorde jorden ubeboelig og i hvilken grad?

Var det klimaforandringer, hungersnød, virus, kometnedslag eller krig?

Hvordan slap vi væk fra jorden?

Hvor mange slap væk?

Hvor er vi nu, og hvordan bor vi?

Fortællingen skal være så realistisk som muligt, og det skal være din vurdering af menneskeheden om 1.000 år.

Tid og tegn

Du skal skrive fortællingen i dagbogsform, og det skal være din egen efterkommer, der beretter.

Du må højst skrive 6.000 anslag inklusive mellemrum.

Sæt højst 2 timer af til skriveøvelsen.

Denne artikel bringes i samarbejde med serien “Forfatterdrømme”.

Du kan allerede nu bestille den første bog i serien

Annoncer