Tin Jørgensen og Karen Noeberg

Vi mødes tilfældigt til et netværksmøde engang i foråret 2019 og på trods af vores umiddelbart forskellige arbejdsområder – økonom og filosof versus scenograf – udvikler vores samtaler sig og giver os hver især nye vinkler på vores respektive arbejdsområder. Og det, der binder os sammen og er drivkraften, er, at vi begge er optagede af den etiske fordring – hvad er det, der driver verden, og hvordan kan vi hver især påvirke det i en retning, der gør, at også de generationer, der kommer efter os, kan leve i en verden, der stadig er beriget med et væld af ressourcer, så eksempelvis både luft og vand er tilgængeligt for alle.

Karen Noeberg

Jeg har alle dage været optaget af ‘mennesker og rum’ – hvad sker der med os, når vi opholder os i forskellige slags rum?
Jeg har primært skrevet denne bog, fordi jeg gerne vil pege på, hvor meget det rum, der danner vores arbejdsplads, betyder for, om vi trives på vores arbejde.
I bogen bruger jeg begrebet Human indretning, der i al sin enkelthed er en gennemgang af den metode, jeg har udviklet gennem årene med scenografisk indretning, hvor der først ses på de grundlæggende værdier.
Og derefter på, hvordan man kan skabe rammerne for, at de værdier kan være et aktiv i virksomheden.

Tin Jørgensen

Læse og skrivelyst har forfulgt mig siden barndommen. En glubende appetit og nysgerrighed på viden og anvendelse af denne har ført til en uddannelse som Cand. Oecon, Aarhus Universitet og en Master i filosofi. Filosofien har et godt tag i mig og danner baggrund for de tanker, som er drivkraften i mit arbejde med Etisk handlekraft. 

Om der er en bog, jeg gerne selv ville have skrevet? Ja, det er der, filosoffen John Stuart Mills værk Om friheden 1859. De værdier, lighed, åndsfrihed og demokrati som Mill står for, deler jeg af hjertet. Det er værdier, som ligger til grund for min egen livsanskuelse. Er en ny bog på vej? Jeg kan nok ikke lade være!

 Interesserede kan læse mere om mig og mit arbejde på www.rethinkconsulting.dk og LinkedIn.

 

 

Annoncer