Etisk handlekraft – Human indretning

Etisk handlekraft – Human indretning


Vi er vores handlinger, og vores handlinger har konsekvenser.

ETISK HANDLEKRAFT og HUMAN INDRETNING er en metode, der kan bruges til at navigere efter i en udfordret verden, som kræver ændret adfærd og handlinger.

ETISK HANDLEKRAFT giver redskaber til at træffe beslutninger på et oplyst grundlag og bidrager til langsigtede mål og strategier.

I bogen bruger vi ETISK HANDLEKRAFT til at blive klogere på begrebet HUMAN INDRETNING, der kan gøre os opmærksomme på sammenhængen mellem krop og rum, og give os en metode til at indrette vores arbejdspladser, så alle bliver gladere og sundere, når de går på arbejde.

Bogen henvender sig til virksomhedsledere og medarbejdere, som er optaget af forandringer i et etisk og bæredygtigt perspektiv.


Om forfatterne

Karen Noeberg ejer virksomheden Noeberg bæredygtig indretning, der arbejder med implementering af grønne løsninger i design og produktion.

Karen er cand.mag. i billedkunst og dramaturgi. Hun har 23 års erfaring med at skabe rumløsninger, der fysisk og visuelt understøtter virksomhedens værdigrundlag og medarbejderkultur.

Karen arbejder som scenograf med Human indretning for private og offentlige virksomheder i Danmark.

Tin Jørgensen ejer Rethink Consulting ApS, som skaber værdi for virksomheder, der ønsker økonomisk, etisk og grøn vækst. Tin er cand.oecon., har en master i filosofi samt 27 års erfaring som strategisk og kommerciel økonom med fokus på etik og værdier i erhvervslivet.

Fra 1993-2015 var Tin agent for det finske designbrand Marimekko, en rejse fra røde tal på bundlinjen til en børsnotering.

Tin arbejder med forretningsetik og Etisk handlekraft som professionelt bestyrelsesmedlem i Middelfart Sparekasse og næstformand i Connect Denmark

Annoncer