Martin Jensen

Martin Jensen

Martin Jensen er født i 1946 og voksede op ved Vangede Station. I mere end 25 år arbejdede han som lærer, indtil han i 1998 debuterede som forfatter.

Hvor længe har du skrevet?
Jeg debuterede med den historiske roman Frit gennem Jylland i 1998 og har skrevet noget over en snes bøger siden.

Hvilke genrer skriver du i?
Jeg er så heldig, at mit forlag Klim ikke ønsker/forlanger, at jeg holder mig til en bestemt genre, så skønt jeg af mange nok primært bliver betragtet som forfatter af historiske krimier, får jeg lov at skrive det, jeg har lyst til.

Jeg har derfor udgivet såvel samtidsromaner som historiske romaner, heraf to krimiserier om hhv. foged Eske Litle i Assens og Kongens Hunde fra vikingetidens England, samt en fagbog om Danmarkshistorien fortalt ud fra genstande på 47 museer og en samling sange og salmer med melodier af fire komponister.

Hvorfor skriver du?
Når jeg arbejder i så mange genrer, hænger det sammen med, at jeg gennem at beskrive verden søger at forstå den og mine medmennesker, såvel de historiske som de nulevende. Gennemgående temaer i mine romaner er dels forholdet mellem magt og afmagt – diskussionen om, hvorvidt ret og magt er hinandens forudsætninger eller modsætninger – og samtalen om menneskets ansvar over for sig selv og sine medmennesker. Disse to temaer kan jeg angribe og udvikle forskelligt afhængigt af, om jeg beskæftiger mig med en historisk situation/et historisk forløb eller lader handlingen udspille sig i samtidens udkantssamfund, som er dét, jeg kender, da jeg selv bor midt i det.

Hvilken bog arbejder du på lige nu?
September d.å. udkommer den historiske roman Overleveren, der er en diskussion af begge mine hovedtemaer på baggrund af min fortælling om Englands historie fra 1026 til 1066

Hvad gør du, hvis du oplever en skriveblokering?
Når jeg befinder mig i tomrummet, hvor bogen er sendt til tryk, har jeg ingen anelse om, hvad jeg vil gå i gang med herefter. Det kan vel ikke kaldes en skriveblokering, snarere en vegetativ afventen, og de få gange, hvor jeg har syntes, det var svært at komme i gang – nogen decideret blokering har jeg endnu ikke oplevet – har jeg tvunget mig selv til at sætte mig og begynde at skrive.

Hvad er det bedste ved at være forfatter?
Som forfatter sætter jeg pris på kontakten med læserne, og jeg holder meget af at komme rundt i landet og holde foredrag. Dette medfører altid nogle gode diskussioner med læserne, og det er en god aften, hvis såvel de som jeg går klogere og berigede derfra. Jeg gør også en dyd af at befinde mig i mit forlags stand på såvel Bogforum som Krimimessen, hvilket medfører mange gode, spontane samtaler med læsere, der genkender mig og føler det lettere at henvende sig, når jeg står side om side med forlagets folk og sælger bøger, end hvis de skal tage ordet i en større forsamling.

Hvad er det værste ved at være forfatter?
Min sværeste tid er derimod de måneder, der går med at finde ud af, hvad jeg vil i gang med, udtænke handling og personer osv. Når først jeg går i gang, er jeg kontortidsforfatter: Jeg skriver fra kl. 9 morgen til middag, og efter frokost og middagssøvn læser jeg dagens tekst igennem, retter til og printer ud, så min hustru, der er primærredaktør på alt, jeg skriver, kan læse det om aftenen. Vi diskuterer så, hvad hun måtte have af indvendinger/inputs, og næste dag går på samme vis, indtil manus er færdigt.

Hvilke råd vil du give til en kommende forfatter?
Forfatterarbejdet er ensomt, og til tider kunne man ønske sig, at der var nogen, man kunne råbe ad eller skælde ud, når ordene ikke vil, som man selv vil.

Dette skal dog ikke afholde mig fra at ønske held og lykke til enhver, der har mod på at forsøge sig i jobbet; blot skal de vide, at det læsende Danmark ikke nødvendigvis synes, deres anstrengelser lever op til deres egne forestillinger.

Hvis du vil vide om Martin Jensen kan du besøge hans hjemmeside lige her

Annoncer